ABOUT BSRE

אודות רבוע כחול נדל"ן

חברת רבוע כחול נדל"ן מתמקדת בתחום הנדל"ן המניב והינה בין חברות הנדל"ן הגדולות בישראל. בבעלות החברה נכסי נדל"ן מניב בתמהיל שימושים מגוון, בפריסה גיאוגרפית נרחבת ומיקומים אטרקטיביים.

החברה בולטת בקרב חברות הנדל"ן באיתנותה הפיננסית והיא פועלת בשיעור מינוף נמוך

רבוע כחול נדל"ן בעלת ניסיון עשיר בניהול ובניית פרויקטים בהיקפים גדולים, ובבעלותה זכויות נוספות בעשרות מתחמים לפיתוח עתידי. לחברה ניסיון מצטבר של שנים רבות בפיתוח והשבחה של נכסי נדל"ן. החברה יזמה, הקימה ומפעילה, בין היתר, את מתחם השוק הסיטונאי בתל אביב - פרויקט יזמות מהגדולים בארץ, הכולל את קניון TLV, שכונת מגורים בת כ-3,000 יחידות דיור, בית ספר, גני ילדים, מרכז ספורט ופארק ציבורי. החברה מבצעת טיוב נכסים באופן שוטף ובוחרת מעת לעת לממש חלק מהנכסים אשר הגיעו למיצוי הפוטנציאל שלהם, דבר המאפשר לחברה להפנות את משאביה לפיתוח נכסים הנמצאים במיקוד האסטרטגי שלה. היא פועלת לאיתור המיקומים האטרקטיביים ביותר לנכסי הנדל"ן שלה - מיקומים עם גישה תחבורתית נוחה, ונכסים שהופכים להיות בולטים בסביבתם האורבנית.

פריסה ארצית

פריסת של שטחי הנדל״ן המניב | סה״כ כ-400,000 מ״ר bsre

מבנה אחזקות

bsre

הנהלת החברה

bsre מרדכי (מוטי) בן משה - יו"ר דירקטוריון
bsre אינג' (אל"מ במיל') מיכאל (מיקי) זיסמן - מנהל רבוע כחול נדל"ן
bsre רו"ח ארתור לשינסקי - סמנכ"ל כספים
bsre אינג'. יוסי איזנקרפט - סמנכ"ל הנדסה
bsre אד' נטע להב - סמנכ"ל, אדריכלית החברה
bsre עו"ד מירית אסף - סמנכ"ל נכסים
bsre עו"ד הגר גורי - סמנכ"ל ויועצת משפטית
לרשימת חברי דירקטוריון down
bsre לימור עטר רוזנבוך -
bsre אלכס סורז'קו -
bsre ראובן אדלר - (דירקטור חיצוני)
bsre אורי לזר - (דירקטור חיצוני)
bsre עודד נגר -
bsre יניב רוג -
גלילה למעלה