ABOUT BSRE

אודות רבוע כחול נדל"ן

חברת רבוע כחול נדל"ן מתמקדת בתחום הנדל"ן המניב והינה בין חברות הנדל"ן הגדולות והמובילות בישראל. בבעלות החברה נכסי נדל"ן מניב בתמהיל שימושים מגוון, בפריסה גיאוגרפית נרחבת ומיקומים אסטרטגיים אטרקטיביים.

החברה בולטת בקרב חברות הנדל"ן באיתנותה הפיננסית והיא פועלת בשיעור מינוף נמוך

רבוע כחול נדל"ן בעלת ניסיון עשיר בניהול ובניית פרויקטים בהיקפים גדולים, ובבעלותה זכויות נוספות בעשרות מתחמים לפיתוח עתידי. לחברה ניסיון מצטבר של שנים רבות בפיתוח והשבחה של נכסי נדל"ן. החברה יזמה, הקימה ומפעילה, בין היתר, את מתחם השוק הסיטונאי בתל אביב - פרויקט יזמות מהגדולים בארץ, הכולל את קניון TLV, שכונת מגורים בת כ-3,000 יחידות דיור, בית ספר, גני ילדים, מרכז ספורט ופארק ציבורי. החברה מבצעת טיוב נכסים באופן שוטף ובוחרת מעת לעת לממש חלק מהנכסים אשר הגיעו למיצוי הפוטנציאל שלהם, דבר המאפשר לחברה להפנות את משאביה לפיתוח נכסים הנמצאים במיקוד האסטרטגי שלה. היא פועלת לאיתור המיקומים האטרקטיביים ביותר לנכסי הנדל"ן שלה - מיקומים עם גישה תחבורתית נוחה, ונכסים שהופכים להיות בולטים בסביבתם האורבנית.

הנהלת החברה

מרדכי (מוטי) בן משה - יו"ר דירקטוריון
רו"ח ארתור לשינסקי - ממלא מקום מנכ"ל, משנה למנכ"ל וסמנכ"ל כספים
אינג'. יוסי איזנקרפט - סמנכ"ל הנדסה
אד' נטע להב - סמנכ"ל, אדריכלית החברה
עו"ד מירית אסף - סמנכ"ל נכסים
עו"ד הגר גורי - סמנכ"ל ויועצת משפטית
לרשימת חברי דירקטוריון חץ לרשימת חברי הדירקטוריון
לימור עטר רוזנבוך -
אלכס סורז'קו -
ראובן אדלר - (דירקטור חיצוני)
אורי לזר - (דירקטור חיצוני)
עודד נגר -
יניב רוג -
דילוג לתוכן