INVESTORS BSRE

קשרי משקיעים
לרישום לדיוור המשקיעים שלנו:

פרופיל חברה

רבוע כחול נדל"ן מתמקדת בתחום הנדל"ן המניב והינה בין חברות הנדל"ן הגדולות בישראל. בבעלות החברה נכסי נדל"ן מניב בתמהיל שימושים מגוון, בפריסה גיאוגרפית נרחבת ומיקומים אטרקטיביים. לחברה מספר רב של נכסים מניבים מסחריים המושכרים לרשתות מזון אשר חלקם הגדול נמצא במרכזי ערים בגוש דן. כמו כן,  החברה מחזיקה ומנהלת מספר מרכזים מסחריים מובילים, כדוגמת קניון TLV, קניון הדר בירושלים וקריית השרון. בתחום המשרדים בבעלות החברה משרדים בקמפוס רעננה, בפארק ראש העין ובקריית מטלון בפתח תקווה. בתחום הלוגיסטיקה משכירה החברה שטחים לשלושה מרכזים לוגיסטיים. החברה יוזמת ומקימה פרויקטים בהיקף של עשרות אלפי מ"ר, הכוללים שטחי משרדים, מסחר ודירות למגורים, אשר צפויים לתרום משמעותית לצמיחה העתידית של החברה, לצד ההשקעה בשימור איכותו וערכו של פורטפוליו הנכסים הפעילים.

החברה בולטת בקרב חברות הנדל"ן באיתנותה הפיננסית והיא פועלת בשיעור מינוף נמוך. החברה מבצעת טיוב נכסים באופן שוטף ובוחרת לממש חלק מהנכסים אשר הגיעו למיצוי הפוטנציאל שלהם, דבר המאפשר לחברה להפנות את משאביה לפיתוח נכסים הנמצאים במיקוד האסטרטגי שלה. החברה פועלת לאיתור המיקומים האטרקטיביים ביותר לנכסי הנדל"ן שלה – מיקומים עם גישה תחבורתית נוחה, ונכסים שהופכים להיות בולטים בסביבתם האורבנית. כחברת נדל"ן איתנה ומובילה, בכוונת החברה להמשיך להתפתח בתחום הנדל"ן המניב באמצעות איתור וייזום של נכסים מניבים איכותיים וחדשניים נוספים בישראל. החברה תמשיך להתמקד בעסקי הליבה של פעילותה, תוך השקעה במנועי צמיחה חדשים

סמל נייר מקור 1098565
תאריך עסקה אחרונה 05.12.2023 05:24
שער 24,050
אחוז שינוי -1.03%
שער פתיחה 24,300
הנתונים בעמוד זה מתעדכנים אחת לחצי שעה
סגור bsre
שם סוג נייר שווי שוק ₪
רבוע נדלן מניה רגילה 0
רבוע נדלן אפ 1 אופציה למניה 0
רבוע נדלן אגח ה אג"ח קונצרני 0
רבוע נדלן אגח ו אג"ח קונצרני 0
רבוע נדלן אגח ז אג"ח קונצרני 0
רבוע נדלן אגח ח אג"ח קונצרני 0
רבוע נדלן אגח ט אג"ח קונצרני 0

נתוני המסחר עדכניים לפי שעת סגירת יום המסחר הקודם

דוחות כספיים

להורדת הדו״ח לחצו על הכפתור המתאים
דוח תקופתי לשנת 2023 31.03.2023
דוח שנתי לשנת 2021 16.11.2021
דוח רבעון 3 לשנת 2022 16.11.2022
דוח רבעון 2 לשנת 2022 16.08.2022
דוח רבעון 1 לשנת 2022 26.05.2022
דוח רבעון 3 לשנת 2021 30.09.2021
דוח רבעון 2 לשנת 2021 30.06.2021
דוח רבעון 1 לשנת 2021 31.03.2021
דוח תקופתי לשנת 2020 31.12.2020
*נוסח דוחות ומצגות אלה הונגש עבור אנשים בעלי מוגבליות, הנוסח המחייב הוא הנוסח המפורסם באתר האינטרנט של רשות ניירות הערך והבורסה לניירות ערך

מצגות למשקיעים

להורדת הדו״ח לחצו על הכפתור המתאים
מצגת שוק ההון-אוגוסט 2023 16.08.2023
מצגת שוק ההון-מאי 2023 16.05.2023
מצגת שוק ההון-נובמבר 2022 16.11.2022
2022 מצגת שוק ההון-אוגוסט 16.08.2022
מצגת שוק ההון-מאי 2022 26.05.2022
מצגת שוק ההון-מרץ 2022 15.03.2022
מצגת שוק ההון-נובמבר 2021 15.11.2021
מצגת שוק ההון-אוגוסט 2021 23.08.2021
מצגת שוק ההון-מאי 2021 27.05.2021
מצגת שוק ההון-מרץ 2021 16.03.2021
*נוסח דוחות ומצגות אלה הונגש עבור אנשים בעלי מוגבליות, הנוסח המחייב הוא הנוסח המפורסם באתר האינטרנט של רשות ניירות הערך והבורסה לניירות ערך

אסיפות כלליות

10/07/2023 דוח זימון אסיפה שנתית ומיוחדת קרא עוד

שיחות משקיעים

שיחת משקיעים 17.8.23 – רבעון 2 לשנת 2023

בעלי מניות

התפלגות החזקות לפי בעלי שליטה:
החזקות בעלי שליטה - 58.06%
החזקות ב"ע וציבור ללא ב"ש - 41.94%
התפלגות החזקות בעלי עניין:
החזקות בעלי עניין - 58.07%
החזקות מוסדיים - 26.72%
החזקות ציבור - 15.21%
התפלגות החזקות לפי בעלי שליטה:
החזקות בעלי שליטה - 60.28%
החזקות ב"ע וציבור ללא ב"ש - 39.72%

חלוקת דיבידנדים

במיליוני ₪
הכרזת דיבידנד בשנה קלנדרית
דילוג לתוכן