פרסומים

לצפייה בכתבה המלאה לחצו על הכפתור המתאים

16/04/2022 רבוע כחול נדל"ן משקיעה בירושלים: רכישת מתחם בצלאל קרא עוד
16/04/2022 עסקת ענק: רבוע כחול רוכשת מגדל משרדים מול בילינסון קרא עוד

חוק שכר שווה לעובדת ולעובד (תיקון מס' 6), התש"ף-2000

רבוע כחול נדל"ן בע"מ – דוח פומבי לשנת 2022

קבוצות בפילוח אחוז פערי שכר ממוצע לחודש בין עובדות לעובדים
שכר קובע לפיצויים​ שכר ברוטו שכר ברוטו + הפקדות למעסיק
א 4%- 4%- 4%-
ב 11%- 10%- 10%-
ג 1%- 1%- 23%-
ד 2%+ 14%+ 17%+
ה בקבוצה זו נשים בלבד ועל כן הנתונים אינם רלוונטיים

אחוז העובדים/ות ששכרם/ן נמוך מהשכר הממוצע לחודש למשרה מלאה במקום עבודה בהתייחסות לפי מין: קבוצה א- עובדים 0%; עובדות 0%; קבוצה ב- עובדים 2%
; עובדות 4%; קבוצה ג- עובדים 6%; עובדות 6%; קבוצה ד- עובדים 10%; עובדות 15%; קבוצה ה- עובדות 13%.

דילוג לתוכן